• 23 شهریور 1401
گزارش

شرکت در مراسم سالگرد استادحسین گلبیدی بنیانگذار آموزش ناشنوایان اصفهان

در29 آبان سالگرد استاد حسین گلبیدی می باشد شخصیتی استثنایی که منشاء خدمات ارزنده ای به جامعه ناشنوایان، زندانیان نیازمند و موسس چندین نهاد دیگر درزمینه های خیریه و عام المنفعه بوده اند می باشد. مدیریت انجمن خانواده ناشنوایان اصفهان در اولین سال تاسیس انجمن خانواده تصمیم گرفت که هر ساله درسالروز وفات آن انسان شریف برسرمزارش گردهم آیند و باقرائت فاتحه یادش را گرامی بدارند که خوشبختانه دومین سال حضور ناشنوایان بر سرمزارش را شاهد بودیم و امیدواریم این روند همه ساله ادامه داشته باشد و قدردان زحمات افرادی که حق بزرگی برگردن ما ناشنوایان داشته اند باشیم.