• 23 شهریور 1401

بیانیه مشترک اعضای هییت امنایی انجمن خانواده ناشنوایان اصفهان

به نام خداوند کریم ، رحیم  وحکیم

 

سرانجام بخت یار شد و این توفیق الهی نصیب ما گردید که جامعه ناشنوایان اصفهان هم صاحب انجمن شوند، انجمنی بنام (انجمن
.خانواده ناشنوایان اصفهان) و ازاین بابت خرسندیم

 

البته گام اول همیشه دشوار است و سخت ولیکن ما و همکاران خوبمان به خاطر عشقی و ایمانی که به کار خود و همنوعان خود داشته و داریم به نیاز جامعه ناشنوایان لبیک میگوییم.

فاش میگویم و از گفته خود دلشادم                                                             بنده عشقم و ازهر دو جهان آزادم

 

ما آمده ایم و دورهم جمع شده ایم تا با هم باشیم

ما آمده ایم تا در مشکلات و سختیها، پناهگاه و سایبان هم باشیم.

ما آمده ایم تا مونس و غمخواریکدیگر باشیم.

ما آمده ایم به مردم این مرز بوم ثابت کنیم که کسی نمی تواند رشته الفت و دوستی حاکم برما را پاره کند.

ما آمده ایم به دیگران نشان دهیم که می توانیم روی پای خود بایستیم و در بسیاری از کارها توانمندیم.

ما آمده ایم به جامعه بفهمانیم که به عنوان یک شهروند حق داریم که از حقوق ضایع شده خود دفاع کنیم.

ما آمده ایم که برای همه بگوییم از دغدغه هایمان، از جفاهایی که از بی تفاوتی ها و بی عدالتیها در حق مان می شود.

ما آمده ایم که بگویم خسته شدیم از این همه شعار دادنها، از این قولهای تکراری.

ما آمده ایم ثابت کنیم که با وجود این همه سختیها و سنگ اندازیها تنها نیستیم و هنوز هم جوانه های امید در دلمان می روید.

ما آمده ایم تا زبان ناشنوایان باشیم و همگام با آنها سرود زندگی را با آوای بلند سر دهیم.

ما آمده ایم از همه چیز بگوییم و مبارزه کنیم از همه چیز : از عشق ورزیدن به قشر ناشنوا ( عشقی که خالصانه باشد) از خدمت کردن.

به آنها خدمتی بدون منت و فقط برای رضای خدا.

آری:

ما آمده ایم تا نهادی بنا نهیم که  آرزوهای دور و درازی برای جامعه ناشنوایان دارد.

«از طرحها و اهداف بلند، از اندیشه های بزرگ»

گرچه راهی سخت انتخاب کرده ایم امابه تواناییهایی های خود اعتقاد داریم.

«که عشق آسان نمود اولی، افتاد مشکلها»

اعضای هییت امنا

خانمهای فاطمه معصومی_ هماعباسی_ سکینه توکلی و آقایان حسین کریم نژاد_ محسن تیموری_ حبیب عباسی_ مهدی طالبی

سید سعید فتحی_ علی عباسی_ محمدرضا اسماعیلی و خلیل رحیمی